GENEALOGY

Ana & Erik

Familietræ

Arbol de familia

Family tree

Et typisk familietræ viser familiens bånd, information om medlemmerne og nogle billeder.

Un arbol de familia tipica muestra relaciones, informacion y algunos fotos de la familia.

A Family tree typically shows relations, information and fotos of the family members.

Girandertræet er udvidet til at indeholde mange billeder og videoer. Det sker for, at udnytte de filterfunktioner der ligger i træet; til at se alle billeder osv. hvor en person er med.

El arbol Girander Esta extendido a tener muchas fotos y videos. Eso para utilizar los funciones de busceda que hay en el arbol para encontrar todos los fotos etc. done aparece tal persona.

The Girander tree is extended to hold many Photos and videos. This in order to take advantage of the tree search functions, to see all photos etc. with a selected person.

Desuden har træet almindelig albums som grupperer billeder osv. efter andre kriterier.

Ademas el arbol tiene funcion comun de album; juntando fotos etc. por otros criterios.

The tree also has normal album function grouping photos etc. by other criteria.

Ved siden af Girander-træet findes små træer for venners og bekendtes familier; også for, at udnytte søgefaciliteterne.

Al lado del arbol Girander hay algunos arbolitos de familias de amigos. Estos son para tambien aprovechar de facilidades de busceda.

Next to the Girander tree there are a number of small trees of friends. Those are also there in order to use the search functions.

 

 

 

Med linket nedenfor kan enhver åbne træet - også uden at være registrert.

Ofresco el link abajo; con eso se puede ver el arbol - tambien sin registrar.

Use the link below for access to the tree - also without registration.

Hvis du er familie eller ven kan du registrere og få adgang til mere.

Si Usted es familia o amigo solicita mas acceso.

If you are family or friend ask for more access.

GIRANDER = GIRaldo + ANDERsen

Formål

Proposito

Purpose

Nem adgang for os selv, familie og venner til vores statiske information.

Acceso facil para nosotros, la familia y amigos a información statica de nosotros.

Easy access for us, our Family and friends to static information about us.

Jeg foretrækker at dele familiens billeder og videoer på et privat område hvor rettighederne til materialet ikke ændres - derfor sker det ikke på FaceBook(FB). Jeg bruger derfor kun FB til at informere om opdateringer.

Prefiero tener los fotos y videos en un sitio privado, donde los derechos al material no esta comprometidos - como en FaceBook(FB). Por eso uso FB solo para informar cuando hay actualicationes.

I prefer to share the fotos and videos in a private space, where the rights to the material remains unchanged - hence it is not on FaceBook(FB). Hence I use FB only to announce updates.

Information vil naturligvis primært flyde en-vejs - fra sitet til brugerne. Men man kan jo håbe, at brugerne vil korrigere og supplere, så informationen forbedres og udbygges.

Naturalmente el flujo de informacion va ser - una via - desde la pagina hacia los usarios. Pero hay una esperanza, que usarios tambien mandan informacion nuevo o corrigido, asi que se mejora y amplia la informacion.

Naturally the primary information flow will be one way - from the site towards the users. But hopefully users will forward corrective or supplemental information in order to improve and extend the information.