geolocation

Ana & Erik

GIRANDER = GIRaldo + ANDERsen

Formål

Proposito

Purpose

Nem adgang for os selv, familie og venner til vores statiske information.

Acceso facil para nosotros, la familia y amigos a información statica de nosotros.

Easy access for us, our Family and friends to static information about us.

Jeg foretrækker at dele familiens billeder og videoer på et privat område hvor rettighederne til materialet ikke ændres - derfor sker det ikke på FaceBook(FB). Jeg bruger derfor kun FB til at informere om opdateringer.

Prefiero tener los fotos y videos en un sitio privado, donde los derechos al material no esta comprometidos - como en FaceBook(FB). Por eso uso FB solo para informar cuando hay actualicationes.

I prefer to share the fotos and videos in a private space, where the rights to the material remains unchanged - hence it is not on FaceBook(FB). Hence I use FB only to announce updates.

Information vil naturligvis primært flyde en-vejs - fra sitet til brugerne. Men man kan jo håbe, at brugerne vil korrigere og supplere, så informationen forbedres og udbygges.

Naturalmente el flujo de informacion va ser - una via - desde la pagina hacia los usarios. Pero hay una esperanza, que usarios tambien mandan informacion nuevo o corrigido, asi que se mejora y amplia la informacion.

Naturally the primary information flow will be one way - from the site towards the users. But hopefully users will forward corrective or supplemental information in order to improve and extend the information.